Perkhidmatan Antarabangsa SOS

Usahasama dengan International SOS


Mengenai Perkhidmatan Antarabangsa SOS (PKA.SOS)

Perkhidmatan Antarabangsa SOS (singkatan PKA.SOS) adalah sebuah syarikat di Malaysia yang menyalurkan perkhidmatan perubatan dan keselamatan perjalanan kepada perbadanan yang bergiat dalam sektor tenaga, perlombongan, infrastruktur dan sektor kerajaan. PKA.SOS adalah usahasama antara pemegang saham tempatan dan International SOS Malaysia Sdn Bhd (singkatan Intl.SOS). Sebagai sekutu Intl.SOS, PKA.SOS mempunyai akses kepada skop penuh sumber perubatan dan keupayaan International SOS di seluruh dunia.


Perkhidmatan Perubatan
Konsultasi Perubatan
Kakitangan Perubatan
Latihan Perubatan
Perkhidmatan Pengaturan Rangkaian Pembekal Perubatan
Sokongan Sisi Atas